Rok 2015
Pokračovat ve stavbě internátu ve Skardu
Pokračovat ve stavbě přízemní části budovy internátu.
Rok 2015
Zajistit provoz a léky nemocnice v Arandu
Bude provedena námi osobní kontrola na místě samém.
Jako každým rokem, i v roce 2015 bude zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.
Rok 2015
Osobní převzetí Staff house
Ve vesnici Arandu osobně převezmeme nově postavenou budovu Staff house
Rok 2014
Pokračovat ve stavbě internátu ve Skardu
Pokračovat ve stavbě přízemní části budovy internátu.
Rok 2014
Zajistit provoz a léky nemocnice v Arandu
Jako každým rokem, i v roce 2014 bude v září zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.
Rok 2013
Ukončení stavby Staff house

Zadání projektu

Ukončení stavby staff house, neboli domu pro zdravotníky včetně lékařů (pákistánské i z ciziny) pro nás, pracovníky Czech Hospital, další dobrovolníky, případně dozorující pákistánské úředníky.
Rok 2013
Pozemek pro internát ve Skardu
Zakoupit ve Skardu pozemek o velikosti 30x20 metrů2 (pakistánkská míra 1 kanal) pro stavbu malého internátu, sloužícího v budoucnu pro adepty středoškolského studia z Arandu a přilehlých vesnic. Hned Zahájit stavbu opěrné zdi, ohraničující tento pozemek, která je nutnou funkční součástí každé stavby v poušti.
Rok 2013
Zajistit provoz a léky nemocnice v Arandu
Jako každým rokem, i v roce 2013 bude v září zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.
Rok 2012
Obnova hygienických a zdravotních zařízení po lavinách v dolině Basho, discrict.

Zadání projektu

- Identifikační formulář + rozpočet
Rok 2012
Roząíření a oprava ąkoly
- Identifikační formulář + rozpočet
Rok 2011
Omezení otrocké práce v karakorumském zemědělství

- Závěrečná zpráva projektu

Zadání projektu

- Identifikační formulář + rozpočet

Rok 2011
Obnovení přístupu obyvatel z údolí Basho k civilizaci (Pákistán)

- Závěrečná zpráva projektu

Zadání projektu

- Rozhodnuti o přidělení dotace
- Projekt - popis výchozího stavu
- Aktivity a Výstupy
- Rozpočet